Skip to content

Power Metal

2 thoughts on “ Vad Synes Dig Om Kristus - Bo Ohlgren, Ingegerd Tyrenius, Göteborgs Kammarkör - Sjunger Ur Oscar Ahnfelts ;Andeliga Sånger; (Vinyl, LP, Album)

  1. Aug 07,  · Tekstane for Herrens forklåring er Dan , 2Pet og Mark Eg skal ikkje sitere desse, men berre skrive ned nokre tankar omkring forklåringa — transfigurasjonen. Ein kan seie at Kristi forklåring er den dagen vi feirar at Kristus openberra sitt «sanne eg» — at Han er sann Gud og sant menneske, og at vi gjennom dette skulle få del i frelsa.
  2. "I Faderns, sonens och den helige andes namn " Vad innebär treenigheten för de kristna? Erik Ohls läser ur Paul von Martens bok Trias - om treenigheten.

Leave a Comment